ACC1Ó

LLoc web:
http://www.catalonia.com/

Agència creada degut a l'expansió i la liberatizació dels mercats, l'augment de la competència, el progrés tecnològic i el pes de la innovació, que han accelerat l'activitat econòmica internacional. ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 34 oficines arreu del món.

Categories:
Etiquetes:
  • Consorci de Promoció Comercial de Catalunya
  • Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (Catalunya)
  • Aliança d'empreses
  • Economia
  • Comerç exterior
  • Negocis
  • Empreses multinacionals
  • Comerç internacional
  • Promoció industrial
Arxivat desde:
06-10-2013

Consulteu versions anteriors a Internet Archive

Captures del 2014 [1 captures]

veure tots els anys